גרסה להדפסה
שלום רב
בימים אלו אנו עובדים על עדכון האתר ועדה מקומית לתכנון ובנייה אבו בסמה

דף הבית

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אבו בסמה, חולשת על שטח כולל של כ- 70,000 דונם. שטח זה מורכב משטחן המוניציפאלי של שתי מועצות אזוריות, כמפורט להלן:

מועצה אזורית אל קסום, בשטח כולל של כ- 38,000 דונם וכוללת בתחומה שבעה ישובים - אום בטין, אל סייד, דריג'את, כוחלה, מולדה, מכחול ותראבין א-צאנע.

מועצה אזורית נווה מדבר, בשטח כולל של כ- 32,000 דונם וכוללת בתחומה ארבעה ישובים - אבו קרינאת, אבו תלול, ביר הדאג' וקסר א-סר.

תפקידי הוועדה וסמכויותיה מוגדרים בחוק התכנון והבנייה התשכ"ה - 1965 וכן בתקנות התכנון והבנייה, לסוגיהן.

© כל הזכויות שמורות 2006 ל מועצה אזורית אבובסמה
קידום באינטרנטפרסום באינטרנטשירות 10בניית אתריםקידום עסקים באינטרנט