ארכיב קבצים עבור ועדה מקומית (מליאה) מספר: 2022008

נמצאו 2 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 2022008 סדר יום 22/09/2022 סדר יום
קובץ החלטות.pdf פרוטוקול 02/10/2022 פרוטוקול