מידע תכנוני معلومات التخطيط

 תיק מידע כתנאי להגשת בקשה היתר - מהו תיק מידע להיתר:

 

הגשת בקשה למידע להיתר בנייה, היא תנאי להגשת בקשה להיתר עצמו

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תוכניות חלות, הגבלות בנייה, מידע על תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת תכן הנדרש, החבות בהיטל השבחה וכד'.

תיק מידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי וכן יכלול מידע שיועבר מרשויות וגופים מוסמכים למסירת מידע ככל שנדרש (לדוגמה חברת חשמל, משרד הבריאות).

בקשה למידע תוגש ע"י "עורך בקשה" (עורך הבקשה – מי שמוסמך לפי תקנות המהנדסים והאדריכלים להגיש לרשות המוסמכת בקשה להיתר בניה).

את הבקשה למידע להיתר יש להגיש דרך מערכת רישוי זמין ולעמוד בתנאי הסף להגשת הבקשה להיתר

הודעה בדבר קליטת הבקשה או אי-קליטתה בשל פרטים חסרים, תישלח דרך המערכת בתוך 5 ימי עבודה.

רשות הרישוי תרכז את המידע שנמסר מהמחלקות השונות ברשות ומגורמים מוסרי מידע ותמסור את תיק המידע לעורך הבקשה באופן מקוון וחתום דיגיטלית דרך מערכת רישוי זמין.

המידע יימסר בתוך 30 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה לתיק המידע.

** לידיעתכם – תיק מידע תקף לשנתיים

 

תיק מידע תכנוני כללי

  • דף מידע כללי (סעיף 119) בו ניתן לבקש מידע כללי. תיק מידע זה אינו מהווה תיק מידע להיתר.
    טופס לתשלום (טופס קבלת שובר)

 

תיק מידע כתנאי להגשת בקשה היתר

  • דף מידע להיתר (סעיף 145) תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין (לעורכי בקשה בלבד).
    טופס לתשלום (טופס קבלת שובר)