ארכיב קבצים עבור ועדה מקומית (מליאה) מספר: 2023001

נמצאו 1 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת ועדה מרחבית (מליאה) מספר 2023001 סדר יום 22/01/2023 סדר יום